Cookies

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas information om dig in som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet av de annonser som visas på webbplatsen. Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies (se instruktioner) och avstå från att använda webbplatsen. Nedan har vi förklarat vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies

Webbplatsen använder "cookies", som är textfiler som lagras på din dator, mobil eller liknande enhet för att känna igen, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, t.ex. virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se anvisningar: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part, som i varierande grad kan inkludera:

Personlig information

Allmänt
Personlig information är all information som på något sätt kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en rad olika typer av information. Detta sker till exempel när du får tillgång till innehåll i allmänhet, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder andra tjänster eller gör inköp via webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du uttryckligen ger ditt samtycke och anger informationen själv behandlar vi också: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Detta sker vanligtvis i samband med att du skapar en inloggning eller gör ett köp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig annonser som sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar och för att tillhandahålla de tjänster du har begärt, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod

Uppgifterna sparas under den period som lagen tillåter och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på informationens art och skälet till lagringen. Det är därför inte möjligt att ge en allmän tidsram för när information raderas.
Utlämnande av information

Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, köns- och ålderssegment etc. lämnas vidare till tredje part i den mån dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta reklam.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för att lagra och behandla uppgifter. Dessa behandlar uppgifterna enbart för vår räkning och får inte använda dem för egna syften.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post etc. kommer endast att ske om du samtycker till det. Vi använder oss endast av databehandlare i EU eller i länder som kan erbjuda ett adekvat skydd för dina uppgifter.

Tillträde och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot användningen av uppgifter. Du kan också återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Detta kan göras genom att kontakta: kontakt@hitta-matkasse.se. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta dataskyddsmyndigheten.

Förlag
Webbplatsen ägs och publiceras av:
Adlab ApS

logo